Νέα πατέντα της Apple για τον εντοπισμό θέσης iOS συσκευών

Η Apple κατέθεσε αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη δημιουργία και τον εντοπισμό των θέσεων που βρίσκονται οι συσκευές χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Η σχετική αίτηση της Apple με κωδικό αριθμό 8.284.748 για το “Ad hoc formation and tracking of location-sharing groups” περιγράφει τις μεθόδους και τα συστήματα που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή εντοπισμού θέσης χωρίς την υποστήριξη από έναν κεντρικό διακομιστή. Επιτρέποντας την παρακολούθηση μέσω Geofencing, μια ομάδα φίλων μπορεί να ταξιδέψει μαζί και μετά να ενώσει τις τοποθεσίες που επισκέφθηκε ο καθένας δημιουργώντας έτσι μια ομάδα.
Πρόκειται για μια υπηρεσία όπως το Find my friends,μόνο που δεν χρειάζεται σύνδεση με διακομιστή για την υποστήριξη της, μέσω μιας κεντρικής μονάδας συνδέεται ένα πλήθος συσκευών καθιστώντας έτσι εύκολο και άμεσο τον εντοπισμό τους.
Η έρευνα και ο σχεδιασμός ξεκίνησε παράλληλα με την δημιουργία και κατασκευή του iPhone 4S και iOS 5 το 2011. Το Find my Friends μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε άλλες iOS συσκευές μέσω των στοιχείων που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες GPS ή Wi-Fi τα οποία στην συνέχεια προσαρμόζονται επάνω σε έναν γεωγραφικό χάρτη. Το σύστημα αυτό απαιτεί σύνδεση με τους servers της Apple, το οποίο φροντίζει να τροφοδοτεί με τα κατάλληλα δεδομένα για όλες τις συσκευές ανάλογα με την τοποθεσία.
Το ’748 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφαιρεί το διακομιστή από την εξίσωση, και ορίζει μια θέση κατανομής ομάδα όπως είναι ο σχηματισμός μιας συσκευής υποδοχής που στέλνει ένα αίτημα για κίνηση ομάδας σε τουλάχιστον μία άλλη κινητή συσκευή, η οποία δέχεται και δίνει συγκατάθεση για εντοπισμό θέσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός αριθμού των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων Bluetooth, SMS και VoIP, μεταξύ άλλων.
Η τεχνολογία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα Geofencing, ή την τεχνική που χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί μια εικονική περίμετρος γύρω από την δεδομένη θέση της συσκευής.

Παράθεση από την περίληψη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας:
“Departure of a participating device from the location-sharing group can be detected based on the current location and the coverage radius of each device in the location-sharing group. Entry of points of interest into the geofence of the location-sharing group can be detected and notified to the participating devices in the location-sharing group.”
H Apple δεν έχει ανακοινώσει κανένα σχέδιο για την εφαρμογή της πατέντας στις συσκευές της, βέβαια ένα τέτοιο σύστημα είναι ήδη ενσωματωμένο στα περισσότερα iOS και OS X προϊόντα. Η αίτηση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2010, και δημιουργός του είναι ο Hooman Βerghei.