Η Apple πλήρωσε $21 εκατομμύρια για το σχεδιασμό του ρολογιού στο iOS 6

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Apple μηνύθηκε από την Ελβετική Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων για αντιγραφή και χρήση χωρίς άδεια του σχεδιασμού του ρολογιού των Ελβετικών Σιδηροδρόμων στην iOS 6 εφαρμογή Clock του iPad.

Το συγκεκριμένο ρολόι σχεδιάστηκε από έναν μηχανικό της Ελβετικής Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων, τον Hans Hilfiker το 1944, και τα πνευματικά δικαιώματά του ανήκουν στην Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Apple ήρθε σε οικονομική συμφωνία με τους Ελβετούς. Προκειμένου να πάρει την άδεια χρήσης του ρολογιού στην εφαρμογή Clock του iPad στο iOS 6, κατέβαλε το ποσό των $21 εκατομμυρίων στην Ελβετική Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων.