Πώς να κάνετε reset τον System Management Controller

Αν σας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με το sleep του Macbook σας ή οι ανεμιστήρες σας κάνουν περισσότερο φόρυβο από ότι συνήθως, τότε μάλλον θα πρέπει να κάνετε SMC reset. O System Management Controller είναι υπεύθυνος για την ροή του ρεύματος στον υπολογιστή μας όπως και τη σωστή λειτουργία των ανεμιστήρων. Κάποιες περιπτώσεις προβλημάτων, μπορούν να λυθούν με ένα SMC reset. Αν έχετε συναντήσει ή σας ταλαιπωρεί αυτή τη στιγμή κάτι από τις παρακάτω περιπτώσεις, τότε δοκιμάστε ένα SMC reset. Βέβαια θα ήταν πιο ασφαλές να απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο service της Apple.
Παραδείγματα :
• Οι ανεμιστήρες του υπολογιστή σας κάνουν ασυνήθιστο θόρυβο ή τρέχουν στην υψηλότερη ταχύτητα, τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο.
• Το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Το “φωτάκι του sleep” (Status Indicator Light SLI) φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Το φωτάκι ένδειξη της μπαταρίας φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Η φωτεινότητα της οθόνης φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα το φωτισμό του χώρου.
• Ο υπολογιστής δεν ανάβει πατώντας το κουμπί Power.
• Ο φορητός υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται σωστά στο άνοιγμα-κλείσιμο του καπακιού (οθόνης).
• Ο υπολογιστής μπαίνει σε Sleep Mode ή σβήνει μόνος του.
• Η μπαταρία δε φαίνεται να φορτίζει σωστά.
• Το λαμπάκι του MagSafe φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά.

Πως κάνουμε το Reset SMC:
Α. Φορητός Mac με αποσπώμενη μπαταρία (φαίνεται στο κάτω μέρος)
1. Σβήνουμε τον υπολογιστή και αφαιρούμε το MagSafe
2. Αφαιρούμε τη μπαταρία
3. Κρατάμε πατημένο το κουμπί Power για 5 δευτερόλεπτα και το αφήνουμε
4. Επανατοποθετούμε τη μπαταρία και ανοίγουμε τον υπολογιστή
Β. Φορητός Mac με ενσωματωμένη μπαταρία
1. Σβήνουμε τον υπολογιστή
2. Συνδέουμε το MagSafe και το βάζουμε στο ρεύμα.
3. Πατάμε στο πληκτρολόγιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift + Ctrl +Alt + Power και έπειτα τα αφήνουμε ταυτόχρονα
4. Ανοίγουμε τον υπολογιστή
Γ. Σταθερός Mac
1. Σβήνουμε τον υπολογιστή.
2. Βγάζουμε το καλώδιο του ρεύματος από τον υπολογιστή.
3. Περιμένουμε 15 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέουμε και πάλι το καλώδιο του ρεύματος στον υπολογιστή.
5. Περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα και ανοίγουμε τον υπολογιστή.