Η Apple κατοχυρώνει νέα πατέντα 5D τεχνολογίας

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που διέρρευσε περιγράφει μια προηγμένη 5D τεχνολογία, που προσφέρει, μεταξύ άλλων, δυνατότητες για διαδραστικά παιχνίδια, video conference, καθώς και μια εντυπωσιακή ικανότητα να αναγνωρίζει μία συγκεκριμένη υπογραφή, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κάποιου, όπως μια παλάμη, ώστε να ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο ή να αποστείλει σήμα σε κάποια συμβατή συσκευή.
Πρόκειται στην ουσία για ένα νέο τρόπο εισαγωγής δεδομένων σε υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η Apple ονειρεύεται ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αντικαταστήσει τα πληκτρολόγια, σύμφωνα με όσα αναφέρει η πατέντα, καθώς θα επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά με μία οθόνη ανιχνεύοντας διαφόρων ειδών κινήσεις, ερεθίσματα και δεδομένα. Η τεχνολογία βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη ενός ηλεκτροοπτικού συστήματος που θα υπολογίζει την προσωρινή παραμόρφωση που μπορεί να δεχθεί μια επιφάνεια και η οποία μπορεί να προκαλεστεί από ένα σήμα εισόδου ή την ισχύ αυτού, όπως ένα άγγιγμα από ένα δάκτυλο. Θα μπορούσε, βέβαια, να αξιοποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα για φυσικό άγγιγμα ίσως για παράδειγμα θα μπορούσε να αλληλεπιδρά με έναν υπολογιστή και μετακινώντας ο χρήστης τα χέρια του στον αέρα.
Η νέα τεχνολογία θα παρέχει στα συμβατά συστήματα την πιθανότητα αναγνώρισης τεσσάρων ή ακόμη και πέντε διαστάσεων, καθώς θα μπορεί να υπολογίσει την κατεύθυνση κάποιας υφιστάμενης δύναμης ή και το μέγεθός της. Επίσης, φαίνεται ότι το υλικό μιας οθόνης με την οποία θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, κάτι που παρέχει άπειρες δυνατότητες εφαρμογών.