Οι χάρτες της Apple είναι πιο οικονομικοί σε δεδομένα από τους χάρτες της Google

Σύμφωνα με μελέτη της Onavo, οι χάρτες της Apple είναι πέντε φορές ποιο οικονομικοί σε δεδομένα από τους χάρτες της Google.
Παράθεση από τη σχετική μελέτη της Onavo:
“Οι εμπειρογνώμονες δεδομένων που έχουμε, έκαναν μερικά τεστ τόσο στου χάρτες της Apple όσο και στους χάρτες της Google που αφορούν την ανεύρεση πόλεων, διευθύνσεων και αεροδρόμιον στην Αμερική όπως επίσης και την δυνατότητα του zoom in/out σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι οι χάρτες της Google κατανάλωσαν για κάθε βήμα δεδομένα που κατά μέσο όρο προσεγγίζουν τα 1.3 MB ενώ αντίστοιχα οι χάρτες της Apple έφτασαν μόλις τα 271KB, περίπου 80% λιγότερα δεδομένα! Σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως το να κάνουμε zoom in σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο οι χάρτες της Αpple είχαν μέχρι και 7 φορές λιγότερη κατανάλωση.
Ακόμα και σε Satellite View, οι χάρτες της Apple κατανάλωναν δεδομένα λιγότερα από τα μισά σε σχέση με τους χάρτες της Google. Κατά μέσο όρο, μια σελίδα χρησιμοποιούσε 428KB δεδομένων ενώ μια σελίδα στους χάρτες της Google χρησιμοποιούσε 938KB.”