Διαθέσιμη αναβάθμιση του iWork για iOS & OS X

Κυκλοφόρησε χτες αναβάθμιση της σουίτας του iWork για iOS και OS X. Η νέα έκδοση 1.7 για iOS προσφέρει νέες εκδόσεις των Pages, Keynote και Numbers, συμβατότητα με τις αντίστοιχες εκδόσεις της Microsoft Word, PowerPoint και Excel, όπως επίσης και με τις αντίστοιχες εκδόσεις της για το OS X.

Παράθεση χαρακτηριστικών από το iTunes App Store των νέων εκδόσεων Pages, Keynote και Numbers:
Pages 1.7
In this release Pages for iOS is updated for improved compatibility with Microsoft Word and Pages for Mac.
• Use Change Tracking to track changes to body text in a document
• Accept and reject individual changes as you review a document
• Import Pages and Microsoft Word documents with change tracking and continue to track changes to body text
• Preserve tracked changes in documents exported in Microsoft Word or Pages format
• Preserve calculations in tables when importing from and exporting to Pages for Mac
• Add reflections to shapes
• Lock and unlock objects
Numbers 1.7
In this release Numbers for iOS is updated for improved compatibility with Microsoft Excel and Numbers for Mac.
• Hide and unhide rows and columns
• Import and export Numbers for Mac spreadsheets with filters, and turn filters on and off
• Preserve rich text in tables when importing and exporting
• Add reflections to shapes
• Lock and unlock objects
Keynote 1.7
In this release Keynote for iOS is updated for improved compatibility with Microsoft PowerPoint and Keynote for Mac.
• Import and export all Microsoft PowerPoint and Keynote for Mac slide sizes
• Import and export presentation themes, complete with master slides and preset styles
• Play back all Keynote action builds including Move, Rotate, Scale, and Opacity
• Add new slide transitions including Shimmer and Sparkle
• Preserve calculations in tables when importing from and exporting to Keynote for Mac
• Add reflections to shapes
• New print layouts include options to print with presenter notes, with builds, and without backgrounds
• Lock and unlock objects

Η νέα έκδοση 1.7 της σουίτας του iWork είναι διαθέσιμη στο iTunes App Store στην τιμή των 8,99€.