Κυκλοφόρησε συμπληρωματική αναβάθμιση για το OS X 10.8.2 και 10.7.5

Κυκλοφόρησε σήμερα συμπληρωματική αναβάθμιση για το OS X 10.8.2 και 10.7.5 για τους χρήστες Mountain Lion και Lion αντίστοιχα.
Η αναβάθμιση για το OS X 10.8.2:
• Διορθώνει ένα πρόβλημα με ιαπωνικούς χαρακτήρες στο Mail
• Επιτρέπει στον Safari να έχει πρόσβαση σε ασφαλείς ιστοσελίδες όταν είναι ενεργοποιημένα τα parental controls
• Διορθώνει ένα πρόβλημα που μπορεί να απέτρεπε την εκκίνηση του συστήματος σε υπολογιστές με πάνω από 64GB μνήμης RAM
H αναβάθμιση για το OS X 10.7.5:
• Διορθώνει ένα πρόβλημα που προκαλούσε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των Time Machine backups
• Διορθώνει ένα πρόβλημα που απέτρεπε την εκκίνηση ορισμένων εφαρμογών υπογεγραμμένων με το Developer ID
Και οι δύο αναβαθμίσεις είναι διαθέσιμες στο Mac App Store.