Κυκλοφόρησε η εφαρμογή Tweetbot για Mac

Η Twitter εφαρμογή Tweetbot του iOS κυκλοφόρησε σήμερα και για Mac. Τα χαρακτηριστικά της Tweetbot έκδοσης για Mac είναι σχεδόν ίδια με τα αντίστοιχα της iOS έκδοσης.
Επίσης, το Tweetbot για Mac παρέχει υποστήριξη για το Notification Center και το Retina MacBook Pro.
Παράθεση χαρακτηριστικών της εφαρμογής από το Mac App Store:
• Multiple Timelines. Quickly switch between your lists as your main timeline.
• Multiple Windows and Columns. Display timelines from different accounts side by side.
• Notification Center Support.
• Beautiful Retina graphics.
• Mute filters lets you block messages from users without unfollowing them. You can also mute hashtags and specific keywords.
• Sync timeline position, direct message read statuses and mute filters between your Mac, iPhone and iPad via iCloud.
• Support for multiple services like Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp and Droplr.
• Save drafts, add locations and POI's, attach photos/videos, manage your lists, and much more.
Το Tweetbot είναι διαθέσιμο στο Mac App Store και η τιμή του ανέρχεται στα 15,99 €.