Νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple περιγράφει υβριδικό σύστημα ασύρματων ακουστικών

Η Apple κατοχυρώνει νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που περιγράφει ένα σετ ακουστικών σχεδιασμένα ειδικά ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις αθλητικής δραστηριότητας εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης καλωδίων χρησιμοποιώντας αντί αυτού ασύρματη τεχνολογία, όπως bluetooth.
Όπως γνωρίζουμε, τα παραδοσιακά ακουστικά με καλώδια έχουν το μειονέκτημα ότι μπλέκονται συχνά, παρεμποδίζουν τον χρήστη που τα φοράει σε αθλητικές δραστηριότητες και υπόκεινται σε φθορά. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα η Apple παρουσιάζει ένα απλό σύστημα που μπορεί να παραλάβει ήχο μέσω καλωδίου αλλά όταν απαιτείται να λειτουργεί και ασύρματα.
Με την τελευταία έκδοση του Bluetooth 4.0, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει μετάδοση ήχου υψηλής ποιότητας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν η Apple εφαρμόσει αυτή τη λύση.