Το iOS 6 προσφέρει καινούργια Wi-Fi Plus Cellular λειτουργία

Το Wi-Fi Plus Cellular είναι ένα από τα εξαιρετικά νέα χαρακτηριστικά που προσφέρει το iOS 6 Beta 4, που επιτρέπει στις εφαρμογές που έχουν πρόβλημα με το κακό σήμα στο WiFi να χρησιμοποιούν αυτόματα το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Το Wi-Fi Plus Cellular είναι προσβάσιμο πηγαίνοντας στην διαδρομή Settings -> General -> Cellular menu.
Άλλο ένα νέο χαρακτηριστικό που μας προσφέρει το iOS 6 είναι η δυνατότητα να αποφασίζουμε το πότε θέλουμε να χρησιμοποιούμε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τα iCloud έγγραφα, το iTunes, το FaceTime, τις ενημερώσεις του Passbook και το Reading List.