βιντεοκλήσεις

iPhone 4S vs Iphone 4 : Συγκριτικό μπαταρίας

Όταν ανακοινώθηκε το iPhone 4S ένα από τα σημεία που κέντρισε την προσοχή μας ήταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του.