διαχείρισης γραμματοσειρών

Tip για την διαχείριση των γραμματοσειρών στο OS X

Ο ιστότοπος Cult of Mac δημοσίευσε μια πολύ χρήσιμη λεπτομέρεια για τον τρόπο διαχείρισης των γραμματοσειρών στο OS X, που θα διευκολύνει αρκετά τη δουλειά όσων ασχολούνται με αυτές τις ρυθμίσεις.