ξεκινάω

Χρησιμοποιώντας το Siri και έναν Proxy για να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητό μας

Χρησιμοποιώντας το Siri και έναν Proxy για να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητό μας

Πριν από μία εβδομάδα υπήρξαν αναφορές στο παγκόσμιο Internet για έναν developer, ο οποίος δημιούργησε έναν proxy server ώστε να αναλάβει τη σύνδεση μεταξύ του Siri και της Apple και να δημιουργήσει ένα σετ εντολών για εκτέλεση συναρτήσεων της command line. Σήμερα ένας ακόμα developer χρησιμοποιώντας τον proxy server αυτόν και συνδέοντάς τον με το Viper σύστημα του αυτοκινήτου του κατάφερε να δημιουργήσει φωνητικές εντολές μέσω του Siri για να ξεκινάει και να σταματάει τη λειτουργία του αυτοκινήτου του.